Unieke werkwijze: ERVAREN BELEVEN EN DOEN!     Jij staat centraal, ik denk niet in hokjes, ben erkend, deskundig en heb veel ervaring

Coachingstrajecten

‘Je verliest nooit wat je al gewonnen hebt’

Welkom in mijn praktijk in Boxmeer. Dit is de plek waar wij er samen voor gaan zorgen dat jouw hulpvraag antwoorden en handvatten krijgt om krachtig in het leven te kunnen staan. Tijdens het hele traject is het belangrijk dat je veiligheid en vertrouwen ervaart. Mijn deskundigheid en toegankelijke benaderwijze is hierop gericht.

 Zullen we beginnen?

Kennismakingsgesprek

Een kennismakingsgesprek is bij mij kosteloos. Tijdens dit gesprek van een uur heb ik volop aandacht voor jou en je hulpvraag. We bespreken samen hoe en welke ondersteuning ik jou kan bieden. We kunnen, als jij hier mee instemt, direct een afspraak inplannen om samen aan de slag te gaan. Het is belangrijk dat jij je prettig en vertrouwd voelt bij mij en daarom is een eerste gesprek vrijblijvend.  

Proces

Als de hulpvraag duidelijk is, kunnen we starten. In dit hele proces van begeleiding en ondersteuning sta jij centraal. Jouw inbreng en motivatie dragen bij aan het resultaat van jouw welbevinden.

“Investeren in jezelf is onbetaalbaar”

Resultaat

Welke vorm van hulp ik je ook ga bieden, resultaat is het uitgangspunt en daar gaan we samen aan werken. Jouw inzet en motivatie weegt uiteraard mee. In mijn praktijk ervaar je dat je volledig mens mag zijn met al je eigenschappen. Ik ben vrij van oordeel en heb respect voor ieder mens. Kwetsbaarheid is namelijk kracht. Vanuit zelfliefde en zelfrespect kun jij je weg weer vervolgen na de ondersteuning en begeleiding bij Jezelf Voorop! Je zult ervaren dat je meer in je mars hebt, dan je misschien dacht.

Mijn aanbod van professionele begeleiding en ondersteuning bestaan uit:

· Coaching  · Integratieve psychotherapie  · Counseling

Coaching

Coaching is doel- en ontwikkelingsgerichte ondersteuning en begeleiding. Er worden persoonlijke doelen gesteld en daar is het coachingstraject op gericht. Belemmeringen die het bereiken van je persoonlijke doelen beperken, worden inzichtelijke gemaakt. Daarop maken we samen een plan van aanpak. Tijdens dit veranderingsproces begeleid ik je op professionele wijze. Persoonlijke doelen kunnen voor iedereen verschillend van aard en zwaar- of minder zwaarwegend zijn, waar we oplossingsgericht aan gaan werken. Zo kun je onder andere moeilijkheden ervaren in relaties of op je werk. Jouw gevoel, gedachten en handelen kunnen in positieve zin veranderingen teweegbrengen. Door mijn professionele coaching zul je gaan ervaren hoe groot jouw eigen kracht invloed heeft op het maken van de juiste keuzes. Het draagt bij aan het creëren van je levensgeluk. Veranderen hoeft helemaal niet groot te zijn, maar kan wel grootse resultaten brengen.

Coaching biedt doelgericht handvatten om je persoonlijke doelen succesvol aan te kunnen gaan.

Integratieve psychotherapie

Karakter, hechting, de wijze van opvoeding, omgevingsfactoren en de levensfase waarin je je bevindt, hebben allemaal invloed op hoe jij de wereld ervaart en erop reageert. Deze patronen kunnen op negatieve wijze van invloed zijn als je er belemmeringen door ervaart in je dagelijks leven. Bijvoorbeeld doordat je gevoelens niet goed kunt uiten en/of reguleren en je emoties dus liever wegstopt. Of, als je bij onverwachte situaties en omstandigheden het erg moeilijk vindt om je aan te passen. Of, doordat negatieve gedachten steeds maar door je hoofd gaan. Het leven is een aaneenschakeling van situaties waar je geen controle over hebt. Aangeleerde patronen kunnen je in de weg gaan staan, maar je weet niet hoe je deze kunt doorbreken.

Integratieve psychotherapie is een vorm van therapie waarbij alle menselijke aspecten bewust en onbewust worden belicht. Zo leer je gevoelens en negatieve gedachten te herkennen waar je bijvoorbeeld onbewust bang voor was door nare ervaringen. Dit zijn de welbekende ‘triggers’. Hoe harder je negatieve gedachten en emoties wegstopt, hoe intenser deze terug blijven komen. We ontwijken nare gevoelens en gedachten vaak niet bewust, maar als deze niet goed geuit worden, kunnen ze in je lijf vast gaan zitten. Zo ontstaan er blokkades die soms onverklaarbare klachten met zich mee brengen. Als je naar deze ontwikkelde patronen durft te kijken en het herstelproces aan kunt gaan, kunnen hoofd en gevoel weer gezond gaan samenwerken.

Met integratieve psychotherapie gaan we dieper in op je onbewuste en vastgehouden emoties en negatieve gedachten. Door deze ontdekkingsreis veilig samen aan te gaan, ontstaat er ruimte in je hoofd en rust in je lijf. Bepaalde levensgebeurtenissen en externe factoren die invloed hebben, of hebben gehad in je leven, leer je door de integratieve psychotherapie te herkennen. Daardoor kun je bijbehorende emoties beter uiten en bewuster omgaan met negatieve gedachten, doordat je leert deze beter te controleren. Hierdoor zijn ze niet meer overheersend aanwezig en kun je ze beter loslaten. Je zult ervaren dat je als mens een zelfhelend vermogen hebt. Klachten zullen verminderen of zelfs verdwijnen. Om je dat vertrouwen mee te geven, help ik je graag met integratieve psychotherapie.

Neem contact op en maak een kennismakingsgesprek.

Counseling

Counseling betekent letterlijk raadgeven. Counseling is iets anders dan coaching. Counseling biedt emotionele steun en raad ter bevordering van je welbevinden. Coaching is meer een gerichte aanpak om jouw persoonlijke doelstellingen te verwezenlijken.

Psychische en emotionele ballast staan bij counseling centraal, net als jij tijdens deze gesprekken.

Counseling is een effectieve manier bij problematiek, zoals bijvoorbeeld: relationele problemen, chronische vermoeidheid, leermoeilijkheden, concentratieverlies, levensvragen en zingeving, verlies en rouw. Door diep in te gaan in de problematiek kan ik vanuit empathie en deskundigheid advies geven om de betreffende situatie het hoofd te bieden en zo mogelijk je sterk te maken om nodige veranderingen teweeg te brengen. Hierbij gaan we uit van eigen kracht en een mentale gezondheid. Het leven kan verschillende wendingen nemen waarin aanpassingsvermogen en doorzettingsvermogen nodig zijn. Advies van een counselor biedt nieuwe inzichten. Deze kunnen door bijkomende, soms overspoelende emoties, vertroebeld zijn. Samen maken we het beeld weer scherp!

Als je vasthoudt wat jou loslaat grijp je mis
als je loslaat wat vasthoudend een belemmering is, ben je vrij

Tarieven

Intake
gratis
Sessie 1 uur
€99,50

(btw vrijgesteld)

Sessie 1,5 uur
€129,50

(btw vrijgesteld)

Vergoedingen

 

Omdat ik kwaliteitstherapeut ben, worden de therapeutische behandelingen door zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Om te zien welke vergoeding er voor jou geldt, kun je het beste contact opnemen met je zorgverzekeraar. Ik word vergoed via de aanvullende verzekering, onder de noemer alternatieve geneeswijze. Voor meer informatie over de mate van vergoeding en door welke zorgverzekeraars lees hier verder.

Ik werk onder de volgende prestatiecodes:
24504 – Overige psychosociale therapie
24505 – Coaching
24506 – Counseling

Ik val als kwaliteitstherapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie.
Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie https://gatgeschillen.nl
Ik werk als kwalteits-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode.
Voor het geschillen- en tuchtreglement kijk hier.

Share This